מסמך של מרכז המחקר והמידע: יש צורך בתקציב תלת-שנתי

מסמך שהוגש מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לועדת הכספים, לקראת דיון בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016) התשע"ה, מציע לנסח תוכנית תקציב תלת-שנתית.

לפי הממ"מ, כיום נקבע בחוק יסוד: משק המדינה כי יחד עם הצעת חוק התקציב תניח הממשלה על שולחן הכנסת גם תכנית תקציב רב-שנתית שתכלול את הצעת חוק התקציב לשנה הקרובה וכן תכנית תקציב לשתי השנים הבאות אחריה, שתשמש בסיס להכנת הצעת התקציב לשנים הבאות. משמעות המצב הקיים היא שכיום עיקר התכנון התקציבי הוא שנתי וכמעט ולא קיים תכנון רב שנתי. אך אין כיום חובת תכנון לטווח ארוך של צד ההכנסות, וממילא של המסגרת הפיסקלית כולה.

המשמעות המעשית של חוסר בתכנון תקציבי רב-שנתי, היא החלטות ממשלה במהלך השנה שיישומן יוצר התחייבויות תקציביות לשנים הקרובות ועשוי להביא לפריצת כלל ההוצאה אשר נקבע על-פי החוק. בעת הכנת הצעת התקציב משרד האוצר עורך התאמות בכדי שאכן הצעת התקציב, הכוללת את יישום חלק מהחלטות הממשלה, תתאים לכלל התקציב. תהליך זה, אשר משמעותו במקרים רבים הינה קיצוץ בתקציבי המשרדים, עשוי לפגוע ביעילות תכנון וביצוע התקציב.

על-פי המוצע ע"י הממ"מ, התוכנית התלת-שנתית תעודכן על-ידי שר האוצר שישה חודשים לאחר הגשתה לכנסת ותובא לאישור הממשלה. לאחר האישור בממשלה תימסר הודעה לכנסת. בנוסף, רשאי שר האוצר לעדכן את התוכנית התלת-שנתית פעמים נוספות במהלך השנה בהתאם לתחזיות המשתנות ביחס למרכיבי התוכנית, ולהביא את העדכון לאישור הממשלה.

המסמך מדגיש כי תחזית ההוצאה לכל אחת מהשנים בתוכנית התלת-שנתית לא תעלה על ההוצאה המותרת באותה שנה.  עם זאת, כדי לאפשר לממשלה מרווח מסוים בקבלת החלטות בעלות השלכות תקציביות, על-פי המוצע, ההוצאה המותרת בכל שנה תוגדר באופן מדורג כך שבשנה הראשונה של התוכנית התלת-שנתית תהיה %99 מההוצאה המותרת על-פי כלל ההוצאה, ובשתי השנים שאחריה היא תהיה %98 מההוצאה המותרת.

על-פי התיקון המוצע, חובת הגשת תוכנית תקציב תלת-שנתית תחול החל מהצעת התקציב לשנת 2017.

קישור למסמך:

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03604.pdf

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*