אושר בטרומית: זכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לכל מי שהוא בעל תואר ראשון מוכר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשע"ה-2015 של חבר הכנסת יוסי יונה וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע כי כל מי שהוא בעל תואר ראשון מוכר ממוסד מוכר כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, יהיה זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – החוק), קיימת הפלייה לעניין הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בין בוגרי הטכניון לבין בוגרי מוסדות אחרים בענפי ההנדסה או האדריכלות.

הוראות החוק הנוגעות להכרה במוסדות ובתארים בענפי ההנדסה או האדריכלות לשם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אשר נחקקו בשנת 1958, אינן מתאימות עוד להתפתחות הענפה של מהמוסדות להשכלה גבוהה בשנות ה-90 בישראל. החל משנות ה-90 הוקמו בישראל מוסדות להשכלה גבוהה שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה להם להעניק תארים בתחומים האמורים ואין סיבה כי לגבי מוסדות כאמור יהיה מנגנון שונה להכרה בהם לשם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

ח"כ יונה: הצעת חוק זו באה לתקן עיוות זה אשר קיים בחוק בנוסחו כיום, ולאפשר לכל אדם אשר השלים  את חובותיו בתואר הראשון בתחומי ההנדסה או האדריכלות במוסד שקיבל הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ולקבל הזדמנות שווה בשוק העבודה.

41 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יהיה המשך הטיפול.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*