אושר בטרומית: מבטח יחויב לשלוח התראה בדבר כוונתו להגיש תביעה לפיצוי מצד שלישי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – מיצוי הליכים בתביעות תחלוף), התשע"ה–2015   של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני.

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, קובע כי חברת ביטוח ששילמה פיצוי למבוטח, רשאית להיפרע בגין הפיצוי, ממי שגרם לאירוע הנזיקי (להלן – המעוול). מוצע לקבוע כי מבטח יחויב לשלוח התראה בדבר כוונתו להגיש תביעה לפיצוי או לשיפוי, למעוול, שלושים יום לפני הגשת התביעה. בנוסף, מוצע לקבוע כי אם המבטח לא שלח התראה כאמור, בית המשפט יהיה רשאי לחייבו בתשלום הוצאות לטובת המעוול, או לטובת המדינה או לשניהם, אף ללא קשר לתוצאות התביעה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981, מאפשר לחברות הביטוח, לאחר ששילמו פיצוי למבוטח, להיפרע כנגד הפיצוי ממי שגרם לאירוע הביטוחי. לדוגמה: בתאונת דרכים תפצה חברת הביטוח את הלקוח שלה ולאחר מכן תדרוש את סכום הפיצוי מנהג שאיננו הלקוח שלה. תביעות אלו מכונות תביעות שיבוב והנתבע בהן מכונה "צד שלישי".

הזכות שבסעיף זה יוצרת תופעה שלילית ופוגענית כשחברות הביטוח תובעות מעורבים בתאונה בבית המשפט, בלי להקדים ולברר את מידת אחריותם לאירוע הביטוחי טרם הפנייה לערכאות. הליכים אלה מתבצעים לרוב בסדר דין מהיר.

התוצאה של תופעה זו היא פגיעה משמעותית באזרחים שהיו מעורבים בתאונה ואינם בהכרח אשמים בגרימתה, אך חסרים את המשאבים הדרושים כדי להתמודד באופן נאות בבית המשפט. גם במקרה שנתבע מודה באשמה באופן מלא או חלקי, הפנייה לערכאות תחייב אותו בהוצאות המשפט של חברת הביטוח, שלא היה נדרש לשלם אילו נתבררה עמו מראש מידת אחריותו."

ח"כ מקלב: חברות הביטוח לא מנסות להתדיין עם הפוגע או לפנות אליו והולכות ישר לבית המשפט. אנחנו רוצים למנוע את ההוצאות המיותרות מאותם נתבעים שאין להם את היכולת להתמודד עם חברות הביטוח.

52 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*