אושר בטרומית: תיקון התנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו– 2015 של חבר הכנסת דוד אמסלם.

מוצע לקבוע ששר הפנים לא יוכל להתנות פטור מארנונה למוסד מתנדב בתנאי לפיו פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית בה נמצא הרכוש שלגביו מתבקש הפטור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "סעיף 5(י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), קובע כי כל רכוש שמוסד-מתנדב לשירות הציבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור יהיה פטור מארנונה, בתנאי שהמוסד יאושר על ידי שר הפנים לעניין זה. בחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים 2/99 נקבע, בין היתר, כי פטור למוסד כאמור יינתן רק אם פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית. תנאי זה מונע מרשויות מקומיות לפטור מארונה מוסדות מתנדבים רבים, אשר פעילותם מופנית לציבור רחב, מעבר לתושבי אותה רשות מקומית. פעילותם של מוסדות אלה חשובה ביותר, והאינטרס הציבורי במתן האפשרות לפטורם מארנונה רב. חשוב לציין כי לעניין גופים רבים אחרים לא נקבע בפקודה תנאי של זיקה לרשות המקומית כאמור."

ח"כ אמסלם: היום הפטור מארנונה ניתן למוסד מתנדב רק אם הוא נותן את השירות לאותה עיר אבל אם המוסד חרוץ ומסייע גם לעיר הסמוכה אז הוא מאבד את הפטור ואנחנו רוצים לתקן את העיוות הזה.

ח"כ יעל גרמן: אנחנו כאן חברי הכנסת גיבורים גדולים ומחוקקים חוקים על הגב של הרשויות המקומיות ולכן צריך לכתוב בהצעה "רשאית" במקום "חייבת".

48 תמכו 2 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

תגובה אחת בנושא “אושר בטרומית: תיקון התנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*