ועדה מקומית תוכל לאשר הקלה של תוספת שטחי בניה לפרויקטים למגורים בבניה רוויה

וועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה), ובהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים, בראשות חה"כ אלי כהן (כולנו) אישרה ב-22.12.2015 את הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) לקריאה שניה ושלישית.

הוועדה אישרה את הצעת החוק ללא מתנגדים ועם נמנעת אחת, ולאחר האישור אמר יו"ר הוועדה, חה"כ כהן: "הוראת השעה תסייע בהגדלת היצע יחידות הדיור עוד ב- 2016, והגבלנו אותה לארבע שנים על מנת לתמרץ את היזמים ולהאיץ בהם לפתח את המגרשים הללו, שטרם החלה בהם בנייה. אני מודה לחברי הוועדה על תרומתם, כמו גם לעמותות ולפורום ה-15 אשר חלק מהערותיהם שולבו בהצעת החוק. אני מודה לראש מטה הדיור ולמנהלת מינהל התכנון על הסיוע לי ולחברי הוועדה.  אני סבור שהצעת החוק שאישרה הוועדה שומרת על האיזון הנכון בין הצרכים השונים והיא חיונית במסגרת הכלים לטיפול במשבר הדיור"

בדברי ההסבר של הצעת החוק נכתב: "במסגרת פעולות הממשלה להגדלת היצע יחידות הדיור, מוצע כי למשך כחמש שנים… יהיה אפשר לפעול להוספת שטחי בניה למגורים במגרשים המיועדים לבנייה רוויה ברשות עירונית, גם בהליך של מתן הקלה (ולא רק בהליך של אישור תכנית)…בכפוף לתנאים המפורטים בנוסח הצעת החוק".

"לאור העובדה שלפי הוראות סעיף 151, תוספת לשטח הכולל המותר לבנייה מהווה סטייה ניכרת, ולכן יכולה להיעשות רק בתכנית, תוספת יחידות דיור בהליך של הקלה מחייבת בהתאמה את הקטנת יחידות הדיור הקיימות לפי התכנית"

"כדי לאפשר תוספת דירות מגורים מעבר למותר לפי תכנית בלא הקטנת יחידות הדיור הקיימות, בהליך של הקלה, מוצע לאפשר בעבור יחידות הדיור הנוספות כאמור גם תוספת שטחי בניה. לשם כך, מוצע להוסיף לחוק… ולקבוע בו, בהוראת שעה… כי תוספת שטח לבניה שמתקיימים לגביה תנאים מסוימים – שנועדו בין השאר להבטיח את מימוש תכלית החוק המוצע, קרי, הגדלת היצע הדירות למגורים –  לא תיחשב לסטייה ניכרת… ומכאן שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה… תוכל לאשרה, במסגרת הליך של מתן הקלה כאמור".

הוועדה תיקנה מספר נושאים בהצעת החוק הממשלתית שהונחה לפניה, כאשר בראשם קיצור הוראת השעה לארבע שנים, וכן קבעה כי גודל יחידות הדיור המתווספות לא יעלה, בכל מקרה, על 120 מ"ר. הוועדה אישרה כי בכל מקרה, כהצעת הממשלה, לפחות מחצית מיחידות הדיור שיתווספו יהיו בגודל של 75 מ"ר ומטה.

הוועדה הוסיפה וקבעה כי היתר שהונפק על פי ההקלה הניתנת בחוק, יפקע תוך שנה מיום הנפקת ההיתר אם לא תחל עבודת הבנייה, אולם הוועדה המקומית רשאית, אם תתבקש, להאריך אותו בשנה נוספת, ובתנאי שתפרט את טעמיה לכך.

עו"ד תומר רוזנר, היועץ המשפטי לוועדה הבהיר כי הוראת השעה לארבע השנים מתייחסת לבקשות שהוגשו במשך ארבע שנים אלה, גם אם הטיפול בהן יימשך מעבר להן.

חה"כ חיים ילין (יש עתיד) אמר: "לאט לאט אנו מבינים שסיימנו במרכז הארץ כמעט את כל הקרקעות וכשצריכים לבנות שצ"פים, ריאות ירוקות, ומבני ציבור, כבר אין לנו. אני גדלתי בעיר שהכל היה על קומות. אם יש עיר שאין לה שטחים לתת, כמו גבעתיים, למשל, צריך להקטין את מקסימום גודל הדירה, והשטח שנוסף ילך לשטחי ציבור ומוסדות ציבור, לא לשימוש מסחרי. למכרז הארץ, למקומות החנוקים, צריכים להיות האופציה".

חה"כ ילין חזר בו מהצעתו לאור שהובהר לו ע"י מנהלת מינהל התכנון, הגב' בינת שוורץ, כי חקיקה קודמת אסרה על מתן אישור השימוש החורג, אותו הוא מבקש למעשה, אך הם ייבחנו את האפשרות להוסיף לחקיקה סייג המאפשר אותו.

חה"כ תמר זנדברג (מר"צ) ביקשה להוסיף מספר הסתייגויות, אשר נדחו כולן: 1. קיצור הוראת השעה לשלוש שנים. 2. החלת החוק על בנייה רוויה מאוד של 7 יחידות דיור לדונם ולא ארבע יחידות דיור למגרש. 3. אפשרות התנגדות לבקשות לפי החוק לכל אדם, כפי שנהוג בהליך אישור תכנית, ולא רק לנפגע ישיר, כנהוג בהליך של הקלה. 4. חיוב מהנדס הוועדה המקומית בהגשת חוות דעת פרוגרמטית, אשר בודקת את היחס בין צרכי ציבור לבין זכויות הבנייה שניתנות, בכל בקשה לפי החוק.

חה"כ דוד ביטן (ליכוד): "ראשי הערים הם הרגולטור הבעייתי ביורת בתחום התכנון והבניה כיום, והם לא רוצים לתת דירות קטנות. עם כל הכבוד לראשי הערים, הם יזוזו הצידה לשלוש שנים וייתנו לנו לפתור את בעיית הדיור. מי היא ראש עיריית נתניה או ראש עיריית נס ציונה, ששניהם, אגב, מהליכוד, שלא מאפשרים דירות קטנות?! החוק הזה הוא הזדמנות להכניס הוראת שעה המחייבת ועדות מקומיות לאשר בקשות של שבס, אפילו של 20% בהוראת שעה לכמה שנים".

חה"כ ביטן הסיר את התנגדותו לאור הסכמה שגיבש יו"ר הוועדה עם ראש מטה הדיור, מר אביגדור יצחקי. יו"ר הוועדה, חה"כ כהן, אמר: "אני מסכים עם ח"כ ביטן במאת האחוזים וגם בעיר שלי, חולון, לא ניתן אף לא אישור אחד של שבס. יחד עם זאת, החשש הוא שאם נעשה זאת בכפייה, ראשי הערים יתקעו את נושא ההיתרים. על כן אני מבקש מראש מטה הדיור שבמהלך החודש הקרוב ישב עם השלטון המקומי וראשי הערים ותנסה להגיע להצעה שתבוא ותיתן 10-20% של שבס. אם יצליח נברך אותו, ואם לא תעלה המשימה הקשה בידו הוא יעדכן אותנו, וח"כ ביטן ואנוכי נגיש הצעת חוק פרטית על כך".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*