ספקים יחויבו לשגר חשבוניות מס אלקטרוניות למשרדי הממשלה

וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת אישרה ב-06.01.2016 לקריאה ראשונה את  הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים – חובת שימוש במסמכים ממוחשבים של ח"כ מיקי לוי. ההצעה מבקשת לחייב ספקים, משרדי הממשלה וגופים מתוקצבים, לשלוח חשבוניות מס כמסמך ממוחשב באמצעות מערכת מקוונת במקום משלוח חשבוניות מודפסות.

הוועדה קיימה מספר דיונים בהצעת החוק. במהלך הדיונים נשמעו התנגדויות מצד גורמים שונים במשרד האוצר ובמגזר הציבורי, והיום יו"ר הועדה ח"כ אורי מקלב הציע נוסח שמסוכם על הנוגעים בדבר.

מהנוסח שאושר בוועדה עולה כי משרדי הממשלה והגופים המתוקצבים יחוייבו לקבל או לשלוח חשבונית מס, חשבונית, קבלה, והודעות זיכוי כמסמך דיגיטלי. את יתר המסמכים הקשורים בעסקה, יהיה ניתן לשגר על נייר מודפס. עוד סוכם, כי שר האוצר יקבע בתקנות אלו גופים מתוקצבים יהיו פטורים משליחת אותם מסמכים כמסמך דיגיטלי. הכוונה לגופים מתוקצבים כדוגמת מתנסים ומעונות יום שהם בעלי מחזור כספי נמוך או גופים קטנים שהיקף העסקאות השנתיות שלהם לא מצדיק הקמת מערכת ממוחשבת לקליטת חשבוניות אלקטרוניות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*