אושר סופית: הסדרת הכרה בתעודות במקצועות הבריאות שהוכשרו מחוץ לישראל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ו-2016.

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות קובע כי לשם קבלת תעודה במקצועות ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות תקשורת ותזונה, נדרש, בין היתר, כי המבקש יהיה בעל תואר אקדמי ראשון באותו מקצוע בריאות. חלק מהמבקשים לקבל תעודות כאמור הגיעו ממדינות שבהן מקצועות הבריאות האמורים נלמדו כלימודי תעודה ולא כלימודים אקדמיים. מוצע לקבוע הוראת מעבר, אשר תאפשר במשך שש שנים, מתן תעודה במקצועות הבריאות האמורים, למי שהשלים לימודי תעודה במקצועות הבריאות בחו"ל, שהמנהל הכיר בהם בהתאם לכללים הקבועים בחוק, ובתנאי שהמבקש עמד בכל יתר הדרישות הקבועות בחוק לקבלת תעודה, מלבד התואר האקדמי.

המנהל רשאי להורות, במקרים חריגים, כי המבקש לא יקבל תעודה אלא לאחר שעסק במקצוע הבריאות בישראל בהיקף ניכר במשך 6 חודשים, והוכיח ידע וניסיון להנחת דעתו של המנהל. הוראות החוק המוצע לא יחולו על תושב ישראל שמרכז חייו היה בישראל בטרם יצא את ישראל ולמד לימודים במקצועות הבריאות מחוץ לישראל. השר רשאי להאריך את תוקפה של הוראת השעה לשתי תקופות נוספות של שלוש שנים כל אחת. עוד מוצע לקבוע כהוראה קבועה, כי החלטות בדבר התניה או דחייה של בקשה למתן תעודה במקצוע בריאות ינומקו בכתב.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כדי לסייע למי שהגיע לישראל בנסיבות אלו להשתלב בעבודה, מוצע לקבוע כי מי שבידיו תעודה המעידה שסיים לימודים באותם מקצועות בריאות ברמה שהיא שוות ערך לתואר אקדמי ראשון באותם מקצועות, המנהל הכללי של משרד הבריאות יהיה רשאי לתת לו תעודה זמנית במקצוע הבריאות."

יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אלי אלאלוף: החוק הזה יאפשר גם לעולים וגם לאזרחי ישראל לחזור הביתה.  אנחנו מתמודדים עם בעיה של מחסור בתפקידי הבריאות. אנחנו נדבקים לתעודה האקדמית כאיזה כוח עליון ולא כך הדבר. הצעת החוק הזו באה לתקן את הנושא הזה.

בקריאה השלישית תמכו 15 ללא מתנגדים ואחד נמנע.

2 תגובות בנושא “אושר סופית: הסדרת הכרה בתעודות במקצועות הבריאות שהוכשרו מחוץ לישראל

  1. כן באמת מה זה!! כי מרכז חיי היו בישראל לפני זה אז אני לא יכול לטפל באנשים ? אולם מישהו אחר שמרכז חייו היו מחוץ לישראל עם אותה תעודה שיש לי זכאי לטפל!!!!! הצעת חוק מאוכזבת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*