אושר בטרומית: הגדרת ארגון הזוכה למימונה של ישות מדינית זרה, כסוכן חוץ, וביטול הפטור ממס הנהוג עד כה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק סוכני חוץ, התשע"ה–2015 של חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע בחוק שגורם ישראלי שמתחייב לבצע פעילות לקידום האינטרסים של ישות מדינית זרה או המכוונות בעיקר למי שאינם אזרחי ישראל או תושביה שניתנה כתנאי לקבלת סיוע מישות המדינית הזרה, יוגדר כסוכן חוץ, בהתאם למועדים שקבועים בהצעה. בנוסף, סוכן חוץ שהתחייב התחייבות כאמור ימסור דווח על כך לרשם. כמו כן, סוכן חוץ יציין בכל מסמך או פרסום היוצא מטעמו את המילים "סוכן חוץ". לבסוף, מוצע לקבוע שסוכן חוץ שהפר את חובה לפי חוק זה יושת עליו הקנס בשווי 14,400 שקלים חדשים ואם היה סוכן חוץ תאגיד יושת קנס בשווי 29,200 שקלים חדשים

בדברי ההסבר להצעה נכתב: במדינת ישראל פועלים עשרות ארגונים הזוכים למימון מצד ישויות מדיניות זרות וזאת תמורת התחייבותם של הארגונים לקדם את האינטרסים של הישויות המדיניות הזרות או של מי שאינם אזרחי ישראל. נכון להיום, לא מוטלת על ארגונים אלו חובת גילוי נאות במסגרתה עליהם להציג את עצמם ככאלה המייצגים באופן מובהק אינטרסים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. ארגונים אלה, הפועלים בחוסר שקיפות ביחס למטרות פעילותם ובכסות של ארגונים הפועלים לטובת האינטרס הישראלי, זכאים כיום לפטור ממס, וזאת על אף שהציבור הישראלי אינו יוצא נשכר מפעילותם ושמטרתם של ארגונים אלה היא שמירתם של אינטרסים זרים.

הצעת החוק מבקשת ליצור מנגנון המגדיר ארגון הזוכה למימונה של ישות מדינית זרה, בשל התחייבותו  לקדם את האינטרסים שלה או של מי שאינם אזרחים ישראלים, כסוכן חוץ של אותה מדינה. על פי ההצעה יחולו על ארגון זה חובות של דיווח וגילוי. נוסף על כך, על פי ההצעה, המימון הזר המגיע לארגונים אלה בשל אותן התחייבויות לקדם את האינטרסים הזרים ימוסה ולא יתומרץ עוד בדרך של פטור ממס כפי שהיה נהוג עד כה.

ח"כ אילטוב: ולא יציגו את עצמם כארגונים אובייקטיבים אלא ככאלה שמקדמים אג'נדה ספציפית של מדינות אחרות. צר לי שלא נתנו לי לחבר את הצעת החוק להצעות האחרות בנושא.

ח"כ זהבה גלאון: מפלגת ישראל ביתנו הם סוכני החוץ של ממשלת אזרבייז'אן ומקבלים מהם טובות הנאה. כשליברמן היה שר החוץ הוא קידם חברות של ממשלת אזרבייז'אן. אתם פועלים למנוע את אישור ההכרה בשואה הארמנית כי אתם סוכנים של ממשלת אזרבייז'אן. אתם מעיזים לדבר ולדרוש שקיפות מארגוני החברה האזרחית? אתם צריכים לתת תשובות במשטרה.

ח"כ אביגדור ליברמן הגיב: זהבה גלאון נחקרה באזהרה במשטרה 12 שעות על העלמות עשרות אלפי דולרים בארגון שהיא הייתה המנכ"לית שלו. היא גם קיבלה 60 אלף יורו על כנס שמעולם לא התקיים. היועץ המשפטי שסגר את התיק בגלל שנלחץ מאותם ארגונים אמר שהתיק נסגר מחוסר הוכחות לא מחוסר אשמה. היית קטנה ונשארת קטנה.

51 ח"כים תמכו ו38 התנגדו, ההצעה תועבר לוועדת חוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*