אושר בטרומית: הסדרת הקמתם של מיזמים חקלאים-תיירותיים בנגב

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ה-  2015 של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי הכנסת, והצעה דומה של ח"כ יצחק ועקנין.

חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010 (להלן – התיקון), מסדיר את הקמתם של מיזמים חקלאים-תיירותיים בנגב ("חוות בודדים"), וקובע, בין היתר, הוראות מעבר בנוגע למיזמים. מכוח התיקון, הוקמה ועדה בין-משרדית המוסמכת להמליץ לשר לפיתוח הנגב והגליל לגבי אישור מיזמים קיימים. מאחר שהמלצת הוועדה צריכה להתבסס בין היתר על מידת ההיתכנות התכנונית של המיזם, ונוכח הקושי בפרשנות המונח שהביא לעיכוב באישור המיזמים הקיימים, מוצע להפריד בין הליך ההמלצה של הוועדה לבין ההסדרה התיכנונית של המיזם. לפי המוצע, הוועדה הבין משרדית תבחן אם המיזם עומד בתנאי הסף הקבועים היום בחוק, אך הקניית זכויות במקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל, לשם המשך פיתוח המיזם הקיים, לא תייתר את השלמת ההסדרה התיכנונית של המיזם לפי הוראות כל דין. כמו כן, מוצע לקבוע שאם הועדה הבין-משרדית לא תגבש המלצה בנוגע לבקשה בתוך שבע שנים מיום תחילת התיקון, יראו זאת כאילו המליצה לשר לפיתוח הנגב והגליל לאשר את המיזם הקיים.

ח"כ טלב אבו עראר: כשמדברים על פיתוח הנגב מדברים רק על פיתוח ליהודים, בעוד שלערבים הורסים. איפה יש עוד דמוקרטיה שהורסים ישוב ערבי כדי להקים ישוב יהודי. האם כלבים ראויים יותר למים וחשמל מאשר לערבים?

שר החקלאות אורי אריאל: ח"כ אבו עראר  היה בבתי משפט שבע פעמים ונדחה על ידי כל השופטים כולל בעליון. הניסיון שלכם לערער על מערכת המשפט במדינת ישראל לא יקום ולא יהיה. מה שאתם עושים דומה לעלייה של d-9  על בית המשפט העליון.

62 תמכו 16 התנגדו ואחד נמנע, ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*