אושר בטרומית: עד 10 שנות מאסר לעומד בראש כת פוגענית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התשע"ה–2015 של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע להסדיר את הטיפול בכתות פוגעניות כהגדרתן בהצעת החוק. מוצע לקבוע עבירה, שבצידה עונש מאסר של עשר שנים, לעומד בראש כת פוגענית. כן, מוצע לקבוע כי בית המשפט יורה על חילוט רכוש הקשור לעבירה, של האדם שהורשע בה. בנוסף, מוצע לקבוע כי שר הרווחה יפרסם באתר האינטרנט, פרטים בענייני כתות פוגעניות וכן יקים מערך שיעניק טיפול נפשי לנפגעי כתות ומשפחותיהם. לבסוף, מוצע לתקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ולקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי למנות אפוטרופוס, לאדם הנמצא תחת השפעה של כת פוגענית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות נחשפנו למספר מקרים של כתות פוגעניות בישראל. בחלק מהמקרים החברות בכת היוותה עבור הנפגע ובני משפחתו משבר שורשי עמוק הן בהיבטים חברתיים, הן בהיבטים כלכליים והן בהיבטים נפשיים, אשר חייב מתן סיוע מקיף.

מאפייניה של התופעה, כפי שעולים מאותם מקרים שנחשפו, מצביעים על כך שהמגויסים לכתות עוברים תהליך המרה במטרה להשיג שליטה, נאמנות ומחויבות מוחלטת להנהגת הכת. קשת הפגיעות שעלולות להיגרם כתוצאה מחברות בכת פוגענית היא רחבה, וכוללת פגיעות נפשיות, פגיעות פיזיות, פגיעות מיניות, פגיעות חברתיות ופגיעות כלכליות. לאור זאת, יש צורך בגיבוש מדיניות חקיקתית בנדון.

בניגוד לתופעות פסולות אחרות הקיימות, השיח הציבורי בישראל, ובכלל זה המערכת הפוליטית, ארגוני המגזר השלישי והתקשורת, מיעט עד כה לעסוק באופן נרחב ועקבי בתופעה, הן בשל הקושי באיתור כתות ובאיתור נפגעים והן בשל חוסר רצונם של נפגעי כתות להתעמת עם מנהיגי הכתות וחבריהן.

הצעת החוק נועדה להביא להסדרת החקיקה סביב תחום פרוץ זה של כתות פוגעניות, הגורם לעתים קרובות קושי בהוכחת הקשר בין ראשיהם ומוביליהם של ארגונים מסוג זה לבין ביצוען של עבירות."

ח"כ לוי אבקסיס: כשבאנו לחוקק את החוק ניסינו להבין איך במדינת ישראל אין שום חוק שמבדיל בין התארגנות לגיטימית לבין התארגנות שיש בה סממנים של פגיעה? הקימו וועדות שהגישו מסקנות אבל מה? המדינה שוב פעם לא ידעה לתרגם את זה הלכה למעשה לחקיקה. ממש נהייתה פה חממה לכתות פוגעניות, ואם מוסיפים את זה לחינוך בייתי זה גם קורה רחוק מהעיניים של גורמי המקצוע. וכשאין חוק אז גם אין עילה לעשות משהו.

36 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*