נדחתה ההצבעה בהצעה על ערבות מדינה של 90% למשכנתא לדירה יחידה

מליאת הכנסת דחתה את ההצבעה על הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון – ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ה–2015 של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

מוצע לאפשר לזכאי לרכוש דירה על ידי ערבות של המדינה למשכנתאות, עד לגובה משכנתא של 90 אחוזים ממחיר הדירה ובלבד שאין בבעלותו של אותו זכאי דירת מגורים והכנסתו לא תפחת מ-10,000 שקלים חדשים בחודש. עוד מוצע להעניק לשר האוצר סמכות לקבוע תנאים ואמות מידה לזכאות שנקבעת בהצעת החוק.

בדברי ההסבר נכתב: בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בהיקף מימוש המשכנתאות, בעיקר בקרב זוגות צעירים. מבחינת מספרם הממוצע של מממשי המשכנתאות המוכוונות בחודש לאורך שנים ניתן לראות את הירידה הממושכת בקרב כלל הזכאים, ובעיקר בקרב "חסרי דירה". אחד הגורמים המרכזיים לתופעה זו הוא חוסר יכולתם של אותם אנשים המבקשים לרכוש את הדירה לגייס "הון התחלתי".

לפי הוראת בנק ישראל מיום 29 באוגוסט 2013, סכום ההלוואות לדיור מוגבל ל-66.7% ממחיר הדירה כך שעל הרוכשים לגייס הון התחלתי השווה לכ-30% ממחיר הדירה, סכום אשר לא מאפשר לזוגות רבים, בין היתר אלה הנמנים עם מעמד הביניים בישראל לרכוש דירה, ועל כן הם נאלצים להמשיך ולשכור דירה בשוק השכירות הדרקוני.

נראה כי קיימת מעורבות של הממשלה בשוק הדיור בישראל אשר נעשית בדרכים שונות, כגון הקצאת קרקעות לדיור ושיווקן בכל אזורי הארץ, דיור ציבורי לנזקקים ומתן סיוע לזכאים לצורך רכישת דירה או שכירת דירה. בהצעת חוק זו מוצעת דרך נוספת – לאפשר לזוגות להגשים את חלום רכישת הדירה, וזאת על ידי ערבות של המדינה למשכנתאות, עד לגובה משכנתא של 90% ממחיר הדירה. הצעת חוק זו מאפשרת ל"חסרי דירה" לרכוש דירה אף אם אין ברשותם "הון עצמי התחלתי" למימון מלוא סכום הרכישה.

ח"כ לוי: צעירים שהיה להם מזל ונולדו לבית הנכון מבחינה כלכלית יכולים להעמיד להם את ההון ההתחלתי. לצערי לא מעט מהצעירים, סגן נתקלים בבעיה שהם מודרים רק בגלל שהם נולדו לקסטה הלא נכונה. אותם זוגות כדי להבטיח את קורת הגג שלהם הם נאלצים להפוך קהל שבוי שהמדינה מגישה על מגש של כסף למשקיעים.

שר האוצר יצחק כהן: ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את המשך הדיון בהצעת החוק בחודשיים. התקנון לעבודת הממשלה, להזכיר לכולם, התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת השרים עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד וחבל

כאמור ההצבעה נדחתה למועד אחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*