אושר בטרומית: חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה), התשע"ה- 2015 של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע שתאגיד בנקאי או מלווה חוץ בנקאי לא יעשה פרסומת המעודדת לקיחת חוב או הלוואה ולא ישווק בטלפון הלוואה, אלא אם כן מצורפת לפרסומת אזהרה שאי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור הוצאות משפטיות, קנסות, עיקול חשבון והליכים של הוצאה לפועל מצד המלווה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "על אף הפוטנציאל של הלוואות להזיק משמעותית ללווה, בשנים האחרונות אנו נתקלים השכם וערב בפרסומות להלוואות – מצד בנקים, גופים מוסדיים וחברות כרטיסי אשראי. הדבר משתקף גם בדוחות הבנקים, שמשקיעים סכומי עתק בפרסום ובשיווק. כך למשל, בנק הפועלים השקיע בשנת 2014 323 מיליון ש"ח על שיווק ופרסום, בנק לאומי השקיע בסעיף זה 280 מיליון ש"ח ובנק דיסקונט 220 מיליון ש"ח.

הסיבה שהבנקים משקיעים תקציבי עתק בפרסום הלוואות היא העובדה שהן אפקטיביות מאוד ומביאות לגידול ניכר בשיעור ההלוואות שנלקחות. מחקרים על שוק ההלוואות מראים כי הוא נתון למניפולציות רבות – כאלה שמשפיעות מאוד על הביקוש להלוואה. כך, מחקרים מראים כי התייחסות למגוון נמוך של הלוואות, הימנעות מהצגת ייעוד להלוואה והכללה של תמונות של נשים בהלוואות יכולות להגביר את הדרישה להלוואה בדומה להגברת דרישה במקרה של הורדת 25% משיעור הריבית.

מתן אשראי הוא דבר חשוב, אולם הנתונים שהוצגו ממחישים את הסכנה הקיימת באשראי הצרכני: אם האשראי ניתן ללווים הנכונים בנסיבות הנכונות – הרי שהוא יכול לקדם את איתנותם הפיננסית של משקי הבית ולאפשר להם לממן שלבים שונים בחייהם. עם זאת, כאשר האשראי ניתן בנסיבות שגויות וכאשר הוא נלקח באימפולסיביות וללא מחשבה מוקדמת ותכנון, וכתוצאה של פרסום אגרסיבי ומטעה, הרי שהוא יכול לפגוע עד מאוד במצבו הכלכלי של הלווה. על כן, יש להבטיח שהלוואה נלקחת במחשבה תחילה, לא בצורה אימפולסיבית וכאשר הלווה זוכה לייעוץ אמין, אובייקטיבי וללא משוא פנים."

ח"כ גלאון: כולכם מכירים את הפרסומות להלוואה, מוצאים את זה בכל עיתון, הפסקת פרסומות, ברדיו בהודעות בטלפון. אנחנו רואים איך דוחפים לאזרחים הלוואות זמינות. כשמציעים לאנשים לקחת הלוואה לא מספרים להם כמה זה מסוכן ולא מספרים באותיות הקטנות את משמעות הריבית, לא בודקים מראש את היכולת להחזיר את ההלוואה מבלי להיכנס לחובות גבוהים.

44 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*