אושר בטרומית: יתאפשר לכל עובד להימנע מעבודה ביום המנוחה ולא רק למי שמקפיד על שמירת שבת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו-2015 של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי  הכנסת.

למרות שמלכתחילה עמדת הממשלה הייתה להתנגד להצעה, הקואליציה החליטה באופן חריג לאפשר חופש הצבעה וכך תמכו בהצעה 56 חברי כנסת והתנגדו 2.  ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתכריע היכן יתקיים הדיון להכנה לקריאה ראשונה.

ההצעה מבקשת לאפשר לכל עובד להימנע מעבודה ביום המנוחה. לשם כך מוצע לבטל את הקביעה כי עובד המסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו רשאי לעשות כן רק בשל איסור שבמצוות דתו אותן הוא מקיים, ואת הדרישה להגשת תצהיר בדבר קיום מצוות דתו של העובד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת החוק נועדה לאפשר לכל עובד ועובדת לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע בחוק, ולא רק למי שמקפיד על שמירת מצוות שבת וכשרות כהלכתן. וזאת, מבלי להסתכן בפיטורין או באי קבלה לעבודה.

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי יום המנוחה השבועי של עובד נקבע על פי דתו. על פי החוק הקיים, עובד המסרב לעבוד ביום המנוחה הקבוע על פי מצוות דתו, רשאי לעשות כן, רק אם הוא עושה זאת בשל איסור שבמצוות דתו אותן הוא מקיים. מעסיק של  עובד, המבקש שלא לעבוד ביום המנוחה השבועי הקבוע לו, רשאי לדרוש מעובד להגיש תצהיר המבסס את הכרתו הדתית ואת קיום מצוות דתו. אם אותו עובד הוא יהודי- ראשי המעסיק לדרוש מהעובד תצהיר לפיו הוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.

הצעת החוק מבטלת דרישות אלה, ומאפשרת לכל עובד לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי שלו, ולגבי יהודי – לסרב לעבוד בשבת, אף אם הוא יהודי מסורתי שאיננו מקיים את השבת כהלכתה אך הערך של אי עבודה בשבת חשוב לו. התפיסה לפיה רק יהודי השומר שבת וכשרות רשאי לסרב לעבוד בשבת, מנוגדת למקומה של השבת בתפיסה הישראלית ואינה עולה בקנה אחד עם עיקרון חופש הדת והמצפון, אשר הוכר בשיטת המשפט בישראל."

ח"כ לביא: "כיום צריך לשקר ולומר שאתה דתי כדי לא לעבוד בשבת, וחילונים שלא רוצים לעבוד בשבת מסתכנים בפיטורין. אין זה משנה אם מדובר באדם דתי, חילוני, נוצרי או מוסלמי, יום המנוחה השבועי הוא ערך נעלה עבור כולנו. בין אם מטעמי דת, ובין אם משיקולים סוציאליים או חברתיים. מדובר בתיקון היסטורי. השבת היא לא רק של הדתיים. יתרה מכך, בתי עסק שלהם החוק מתיר לפעול בשבת יוכלו להמשיך לעשות זאת, מבלי לחייב את העובדים לעבוד בניגוד לרצונם. החוק מתחשב גם בבני דתות אחרות, שיוכלו גם הם לבחור שלא לעבוד ביום המנוחה שלהם".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*