אושר סופית: אי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50) (אי-חיוב בריבית עקב שיהוי), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי אם לא הוגשה בקשה לביצוע פסק דין או שטר בתוך שנה מהמועד שבו היה אפשר להגישה, לא תיווסף לחוב, עד מועד הגשת הבקשה, ריבית שמכוח הסכם או דין או ריבית פיגורים אלא ריבית "משפטית" בלבד שעניינה דמי השימוש בכסף. רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך את התקופה מטעמים שיירשמו. התיקון לא יחול על פסק דין במזונות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "החוק המוצע נועד לתמרץ את מי שניתן לטובתו פסק דין כספי, כהגדרתו בחוק, שלא שולם, או מי שהשטר, שנמסר לו, לא כובד, להזדרז בפנייתו לאכיפת פסק הדין או השטר, לפי העניין, באמצעות החוק.

ח"כ ביטן: יש הרבה מאוד מצבים בהוצאה לפועל שהזוכה ישן על זכויותיו ולא עושה שום דבר, והחייב מקבל את התיק הוצאה לפועל ומקבל למשל צ'ק אחרי שש וחצי שנים יש המון מקרים שהחייב לא יודע איפה נמצא הצ'ק. אנחנו רוצים ליצור איזון ראוי בין זכויות הזוכה והחייב, ושהחייב לא ישלם בגלל שינוי של הזוכה כספים מיותרים.

22 תמכו ללא מתנגדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*