ועדת הכספים: תחת מחאה, אושרו אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות

אחרי סדרה ממושכת של דיונים לאורך שבועות רבים, אישרה בסופו של דבר אתמול ועדת הכספים את אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות ב- 2016, לפיהן נקבע לגבי כל מועצה, איזה שיעור מימון יבוא מהמדינה ואיזה שיעור מימון יבוא מהרשות המקומית. היחס הכללי הקבוע בחוק הוא: 60% הרשות המקומית ו- 40% המדינה, אלא שמתוך כוונה לתת מענה לצורך להבחין בהבדלים במצבן הסוציו-אקונומי של הרשויות, נקבע מנגנון תקצוב דיפרנציאלי, כך שרשויות חזקות ישתתפו במימון של ע60% או 75% ואילו רשויות חלשות יותר ישתתפו ב- 25%, 35% או 50%, הכל לפי ניקוד מבוסס קריטריונים אחידים.

הוועדה נאלצה לאשר את אמות המידה, אף שהיא מתנגדת לסך התקציב העומד לרשות שירותי הדת, שלטענת חבריה אינו עונה על הצרכים שגדלו בתחום. בנוסף, הוועדה נאלצה לאשר באמות המידה הללו תיקונים שבוצעו בעקבות עיוותים שנוצרו עקב אישור אמות המידה ל- 2015 לאחר שזו הסתיימה, לאחר שהרשויות כולן כבר מימנו את המועצות הדתיות שלהן על בסיס שיעור המימון לא נתחייבו עוד ב- 2014. בכל שנה שיעורי ההשתתפות אמורים להיות מאושרים יחד עם תקציב המדינה או לכל המאוחר עד ה- 31 במרץ. אם אלו אינן מאושרות, אוטומטית עוברים לתקצוב עפ"י הבסיס של 60% הרשויות ו- 40% המדינה, אלא שאז נפגעות הרשויות החלשות.

עקב העיכוב באישור אמות המידה לתקצוב ב- 2015 ומכיוון שכפי שנכתב לעיל' הרשויות כבר תקצבו, נוצרה בעיה לגבי ארבע רשויות: אילת, באר-שבע, אשדוד ואשקלון לגביהן הועלו שיעורי המימון שעליהן לשאת מ- 60% ל- 75%, באופן רטרואקטיבי, מה שמאלץ אותן להוציא עוד מאות אלפי שקלים ויותר מכך לאחר שכבר סגרו את תקציב 2015. הדבר מטיל עליהן הוצאות כבדות לא מתוכננות. על-מנת לפתור את הבעיה שנוצרה, נעתר משרד האוצר לדרישת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) ונציגיו הודיעו שהמשרד יעביר כ- 6 מיליון ₪ באופן נקודתי לסיוע בבעיה שנוצרה. זאת לאחר שראשי ארבע הרשויות פנו לגפני כבר לפני כמה חודשים בעניין.

במהלך הדיונים הרבים שקיימה ועדת הכספים בנושא, התברר שיש בעיות גם עם רשויות אחרות שמתנגדות לאמות המידה שנקבעו ב- 2015 ודורשות שינוי. גפני וחברי הוועדה, יחד עם הצוות הבינמשרדי הכולל את מנכ"ל המשרד לשירותי דת, נציגי אגף תקציבים באוצר ומשרד הפנים, ביצעו סימולציות שונות לשינוי אמות המידה, אלא שבכל סימולציה נוצרו בעיות לגבי חלק מהרשויות, שכן הורדת שיעור ההשתתפות לרשות אחת, מעלה את השיעור לאחרות. "איפה שלא מזיזים אנחנו נתקלים בבעיה שלא יכולים להתמודד איתה" סיכם גפני את הניסיונות השונים לפתור את התסבוכת שנוצר. "הבעיה היא המסגרת. השמיכה קצרה מדי" אמר.

נוכח הבעיות הרבות שעלו, הודיע יו"ר ועדת הכספים גפני, כי "לקראת תקציב 2017, ועדת הכספים תשנה את החקיקה בנושא שירותי הדת ותפעל לקבוע רף מימון שונה של 50:50: 50% מימון של המדינה באמצעות המשרד לשירותי דת ו- 50%. שהמדינה תתקצב ב- 10% יותר והרשויות ב- 10% פחות. התקציב של שירותי הדת נשחק, אין טייס אוטומטי ולא נקלח בחשבון הגידול טבעי. מדינת ישראל נותנת את אותם 40% כבר שנים רבות".

גפני התייחס לטענת נציגי האוצר בדיון, על-כך שנתנו תוספת של 3 מיליון ₪ ב- 2015 ועוד 3 מיליון ₪ ב- 2016 לכל המסגרת ואמר: "כשמדובר במועצות דתיות בכל הארץ 3 מיליון ₪ זו בדיחה. רק המועצות בירושלים ות"א שנותנות שירות למאות אלפים, לגביהן זה לא מכסה את כל ההוצאות".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס: "היום מבחינתנו היום האחרון לאישור אמות המידה ואם לא תאושרנה, המשמעות היא 60:40 כלומר, אם יש רשויות שנקבע להן 25% הן יעלו ל- 60% והמשמעות היא תוספת של מאות אלפי שקלים ויותר. על-כך יש להוסיף גם את ההחזר על הרבעון הראשון. שיכללנו את המודל מ- 2015 ל- 2016 והקריטריון לצורך הניקוד הניתן לכל רשות לוקח את גובה מענק האיזון הניתן לה רק  כשיעור מסך תקציב הרשות. לגבי הבעיה שנוצרה בעקבות 2015, ניסינו מדרגת ביניים ל- 4 הרשויות (איל, באר-שבע, אשדוד ואשקלון (א"ק)) של 68% אך זה יצר בעיה גדולה ברשימה וגורמים להרבה רשויות כמו בני-ברק בית-שאן, ביתר עילית ואחרות להעלות את אחוז ההשתתפות שלהן, כלומר להפיל עליהן בבת-אחת תוספת מימון. על-כן הבאנו את אמות המידה כפי שהבאנו עם תוספת של כ- 6 מיליון ₪ למסגרת כולה".

יו"ר הוועדה גפני סיכם את הדיון ואמר, כי "בנסיבות הקיימות אנחנו מאשרים את אמות המידה כפי שהן, אך בתקציב 2017 נפעל לשנות את כל המסגרת לנוסחת השתתפות במימון שירותי הדת לפי מפתח של 50: 50. שהמדינה תיתן יותר כפי שראוי נוכח הגידול באוכלוסייה. כשיגיע התקציב נפתח את הדיון כולו ונבחן כיצד המדינה מתקצבת גם בנושאים אחרים, כמה היא מממנת את תחומי התחבורה, החינוך, הבריאות ותחומים נוספים לעומת הרשויות ובהתאם נדרוש לשנות גם בנושא שירותי הדת".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*