אושר בטרומית: יועצים פרלמנטרים ועובדי סיעות יוכלו לקבל תשלום גמול על השתתפות בוועדת הבחירות המרכזית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – גמול והחזר הוצאות לעובד סיעה, מפלגה ויועץ פרלמנטרי), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת.

סעיף 16א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], קובע את הכללים לתשלום גמול או החזר הוצאות לחבר הוועדה המרכזית כהגדרתה בחוק, בעבור השתתפות בישיבות הוועדה וקובע כי תשלומים אלה לא ישולמו לחבר הוועדה שזכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההשתתפות. מוצע להחריג עובד בצוות פרלמנטרי, עובד של חבר כנסת ועובד מפלגה החברים בוועדה מהכלל האמור, כך שיוכלו לקבל תשלום גמול עבור השתתפותם בישיבות הוועדה.

בדברי ההסבר נכתב: "לעניין גמול לחבר ועדת הבחירות המרכזית נקבע כי לא ישולם גמול לחבר הוועדה שהוא עובד כנסת, נושא משרה שיפוטית, עובד מדינה, עובד גוף מתוקצב.

חברים רבים בוועדת הבחירות המרכזית הם עובדי סיעות או יועצים פרלמנטריים והם משקיעים זמן רב ושעות רבות בישיבות הועדה ואין סיבה שלא ישולם להם גמול עבור השתתפות בישיבות הועדה, ולכן מוצע בזאת להחריג עובדי סיעות או יועצים פרלמנטריים מהכלל הקבוע"

ח"כ סעדי: מדובר בהצעה חוצת סיעות ומפלגות. מניסיוני כחבר וועדת הבחירות המרכזית במשך 15 שנים ראיתי שהעובדים הללו מקופחים. חשוב לזכור שבתקופת בחירות מדובר בישיבות רבות וארוכות והם באים בדרך כלל ממרחק רב.

43 תמכו 1 התנגד וההצעה תועבר לוועדת חוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*