אושר סופית: תאגיד בנקאי יודיע מראש על סגירת סניף

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016 של ח"כ איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לשנות את חוק הבנקאות (רישוי) ולקבוע כי תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע, כלומר סניף שאינו ארעי, יגיש למפקח על הבנקים (להלן – המפקח) בקשה מנומקת בכתב על כך. המפקח, יודיע בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה לסגירת סניף, ואם הוא ביקש פרטים נוספים הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה – בתוך 30 ימים מקבלתם, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת הסניף, והוא רשאי להתנות את סגירת הסניף בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה.

כמו כן, מוצע לקבוע שאם ניתנה החלטה בדבר הסכמה לסגירת הסניף הקבוע, התאגיד הבנקאי יודיע על כך ללקוחותיו בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות לאותם לקוחות, ויהיה רשאי לסגור את הסניף רק לאחר שחלפו 60 ימים ממועד מסירת ההודעה ללקוחות. בנוסף, מוצע לקבוע כי השיקולים שהמפקח מביא בחשבון בעת החלטה למתן היתר סניף, לרבות שיקולים של טובת הציבור, יובאו בחשבון גם בהחלטה בבקשה לסגירת סניף.

בדברי ההסבר נכתב: "למפקח על הבנקים, בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981, סמכות לתת לתאגיד בנקאי היתר סניף וסמכות לבטל היתר סניף, ואולם אין למפקח כיום סמכות שלא לאפשר לתאגיד בנקאי לסגור סניף. על כן, מוצע לחייב את התאגיד הבנקאי להודיע למפקח על כוונתו לסגור סניף לפחות שישים ימים לפני סגירת הסניף. מאחר שסגירת סניף עשויה לפגוע בצורה משמעותית בשירותים הניתנים ללקוחות התאגיד הבנקאי באזור מסוים או בטובת הציבור, מוצע להסמיך את המפקח, לאחר התייעצויות עם ועדת הרישיונות, להתנגד לסגירת הסניף, תוף מתן הזדמנות לתאגיד הבנקאי להשמיע את טענותיו."

ח"כ כבל: "זהו חוק האמא של משה כחלון, שנולד לאחר שסגרו את סניף הבנק בשכונה שלה. תאגידים בנקאיים בעיקר בגלל קיצוצים, סוגרים בנק באזורים שלא משרתים אותם מבחינה כלכלית. זה בדרך כלל במקומות שיש אנשים מבוגרים וקשה יום, שסגירת הבנק מובילה לכך שהם נאלצים לכתת רגליהם או לקחת מספר אוטובוסים על מנת לבצע פעולה מאוד פשוטה. רבים מהם גם לא יודעים לעשות את זה בסמארטפון".

41 ח"כים תמכו בקריאה השלישית ולא היו מתנגדים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*