יו"ר הכנסת ושר האוצר הגיעו להבנות לגבי הסעיפים שיכללו במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2018-2017

ההסכמות אליהן הגיעו השר משה כחלון ויו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין מאפשרות איזון ראוי בין הצורך בקידום חקיקה בנושאי יוקר המחייה, צמצום הפערים החברתיים בישראל והגברת התחרות במשק לטובת אזרחי ישראל לבין שמירה על הליכי חקיקה תקינים ומתן אפשרות לכנסת לקיים דיון משמעותי בסעיפי הצעת חוק ההסדרים.
לאחר דיונים אינטנסיביים שהתקיימו בשבועות האחרונים בין הגורמים המקצועיים במשרד האוצר לבין היועץ המשפטי לכנסת ויועציו של יו"ר הכנסת לגבי הנושאים שייכללו בהצעת חוק ההסדרים, הגיעו שר האוצר, משה כחלון ויו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין להסכמות סופיות לגבי מבנה הצעת החוק לשנים 2017-2018.
בין השניים הוסכם על צמצום של היקף הצעת החוק ועל ניתוב הנושאים שייכללו בהצעה למספר ועדות, כך שיתאפשר לדון בנושאים השונים באופן המתבקש. לצד זאת, הוסכם להותיר בהצעת החוק את הרפורמות אשר נמצאות בליבת המדיניות של שר האוצר, דוגמת הרפורמות בתחומי התקשורת, יוקר המחייה, מכון התקנים, רווחה, בריאות, תעסוקה, ביטחון ומיסוי.
בהמשך לצעדים שננקטו על ידי משרד האוצר להורדת יוקר המחייה, בתחום הדיור ייכלל החוק למיסוי דירה שלישית. בתחום התקשורת תוגבר התחרות בשוק התקשורת-הקווית, יופרט מערך עידן פלוס וכן יוסדרו שידורי הספורט. בתחום הרווחה והעבודה אותו שר האוצר מקדם ביתר שאת למען צמצום אי השוויון, תוצע רפורמה בחיסכון הפנסיוני לעצמאיים, תוספת ותק לקצבת זקנה והעלאת גמלת הבטחת הכנסה לקשישים.
כמו כן, במסגרת החוק תקודם התחרות במשק הגז הביתי (גפ"ם), חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי, פתיחת שוק התמרוקים ליבוא וכן הכנסת טכנולוגיה המאפשרת נסיעה במוניות משותפות.
בתחום המיסוי תיכלל הרפורמה למיסוי חברות ארנק, שינוי מדרגות המס והפחתת מס חברות ויחידים אשר תביא לכניסת שחקנים חדשים לשוק המקומי ולהגברת התחרות.
כאמור, לפי דרישת הכנסת הוצאו מהצעת החוק כ-30 נושאים על פי הפירוט בטבלאות.
שר האוצר, משה כחלון: "ההבנות אליהן הגענו מאפשרות לנו להמשיך ולהוביל מדיניות חסרת פשרות להגברת התחרותיות במשק, צמצום הפערים החברתיים, הפחתת נטל המס והגברת הצמיחה. אני מודה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין אשר היה קשוב לאורך כל המשא ומתן לצרכי המשק והאזרחים ושההבנות אליהן הגענו עמו יחזקו את הכלכלה הישראלית ויטיבו עם הציבור, וזאת תוך שמירה על מעמדה של הכנסת."
יושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין: "אני שמח שבסופו של יום הצלחנו לצמצם את הצעת החוק כך שוועדות הכנסת תוכלנה לדון בכל אחד מהנושאים באופן המתבקש. אני קורא לממשלה להפיק לקחים מהתהליך שעברנו בשבועות האחרונים, ולהבא להגיש לכנסת במסגרת הצעת חוק ההסדרים, אך ורק נושאים שיש להם זיקה ברורה לתקציב המדינה ולצמיחה כלכלית."
יו״ר הקואליציה, דוד ביטן, שלקח חלק במו״מ אמר: ״במאמץ משותף של הכנסת והממשלה הגענו להסכמה על הוצאתם או פיצולים של כ-30 חוקים מחוק ההסדרים, בעוד יתר החוקים (כ-52) יידונו במסגרת הועדות בכנסת.
הסכמות אלו יש בהן איזון בין הצורך לקדם את התקציב לבין חובתנו לשמור על האינטרס של אזרחי המדינה.״

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*