חוק מימון הפריימריז אושר סופית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018, של ח"כ דוד אמסלם. הצעת החוק שדרשה רוב מיוחד של 61 ח"כים זכתה לרוב של 62 תומכים לעומת 52 מתנגדים.

מוצע לקבוע הסדר שיציע למועמדים בבחירות המקדימות לתפקיד חבר הכנסת מקורות מימון ממלכתיים למימון הוצאותיהם, כאשר מועמדים שהם נבחרי ציבור המכהנים בממשלה או בכנסת יזכו למימון מאוצר המדינה של הוצאותיהם, אך לא יורשו עוד לגייס תרומות או לקבל הלוואות כלשהן למימון הוצאות.

הסדר המימון שנקבע בחוק יחול רק אם חלו 3 תנאים: א. במפלגה חברים לפחות 5000 חברים. ב. שבבחירות המקדימות האמורות בוחרים רוב חברי המפלגה, (להוציא, לדוגמה, בחירות במחוז מסוים, אלא אם כן הבחירות במחוזות יתקיימו באותו יום בכל המחוזות). ג. שהפריימריז מתקיימים בסמוך לבחירות לכנסת – חצי שנה לפני הבחירות או מעת פיזור הכנסת. אם לא יתקיים אחד מהתנאים, הסדר המימון לא יחול.

במהלך הדיונים בהצעה בוועדת הפנים הוחלט לפצל מההצעה את הסעיף שמעניק מימון שך 50,000 ₪ למפלגה שלא מתקיימים בה פריימריז.

בדברי ההסבר נכתב: "מערכות הפריימריז הרבות שנערכו בישראל מלמדות כי לצד היתרונות הרבים הנובעים משיטה זו, השיטה סובלת גם מליקויים ומכשולים רבים.  אחת הביקורות הנוקבות ביותר הנוגעות לקיום שיטת הפריימריז, נוגעת להיבטים הכספיים של הפריימריז, לרבות מימון, קבלת תרומות והגבלת הוצאות.

שיטת הפריימריז כרוכה בהוצאות רבות על מועמדים המבקשים להתמודד בבחירות אלו ולכן, שיטת זו מעניקה יתרון למועמדים בעלי אמצעים. מועמד אשר רוצה להתמודד בפריימריז, יצטרך להשקיע בכך עשרות ואף מאות אלפי שקלים. בהיעדר מימון ציבורי להתמודדויות פנים-מפלגתיות, הדבר מעניק יתרון למועמדים אמידים או לכאלה שיש ביכולתם לגייס כספים רבים, ובכך מונע ממועמדים שידם אינם משגת, להתמודד בבחירות אלו.

כמו כן, לפי שיטה זו, מועמדים רשאים לגייס תרומות, תחת ההגבלות המפורטות בחוק. ואולם, תלות של מועמדים בבעלי הון לשם קבלת תרומות יוצרת קשר לקוי בין בעל ההון לבין נבחר הציבור אשר קיבל ממנו תרומה נדיבה במהלך מסע הבחירות, ולכן עלול לחוש כלפיו מידת מה של מחויבות לאחר היבחרותו. חוק זה מטרתו להתמודד עם הקשיים המפורטים ולקבוע מנגנונים שונים להתמודדות עם קשיים אלו."

יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אמסלם הציג את ההצעה ואמר: "ח"כ לא אמור לקבל תרומה מאף אחד, מבחינתי זה שוחד. חלק מהתורמים תורמים לכל המפלגות בבחינת שלח לחמך, זו מן השקעה כזו. זה הדבר כמעט הכי מושחת שקורה במדינה ועוד בחסות החוק. אם אתה מקבל כסף, לא סיגר, כסף, כדי שאתה תיבחר לג'וב. אני לא מצליח להבין בהיגיון שלי איך יכול להיות שזה הגיוני? איך יכול להיות דבר כזה בכלל חוקי?

בכלל אני חושב, שמישהו עושה לך טובה מהסוג הזה, אתה לא יכול להגיד: רבותי, אני, זה לא עובד עלי, שטויות. אם הוא יבוא ויבקש ממני משהו אני אגיד לו: עזוב, לא. אנחנו בני אדם. בדרך-כלל בני אדם הם לא כפויי טובה. בסופו של דבר אני מניח שגם בן אדם הגון ימשוך את עצמו כמעט עד קצה הגבולות שהוא מסוגל, על-מנת להיענות לאותה בקשה של אותו אחד שעשה לו טובה. לכן אני חושב שהדבר הזה היום הוא מזעזע. זה באמת מצב של דגל שחור מתנוסס על המצב היום.

פריימריז זו השיטה הכי פחות גרועה בנתונים הקיימים. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא הצעה שבאה לנקות את הפוליטיקה הישראלית לפחות מקצת שחיתות"

ח"כ יאיר לפיד היה ראשון המתנגדים: "חבר הכנסת אמסלם, אני רוצה קודם דווקא לברך אותך על הכנות מפני שאתה עמדת פה ואמרת לפרוטוקול, שאתה וחבריך נבחרתם לכנסת ישראל בשיטה שהיא על פי עדותך מושחתת לגמרי, השתמשת בביטוי: שמתנוסס מעליה דגל שחור. בעצם עמדת פה ופירטת לנו, שכל האגף הזה שאתה משתייך אליו נבחר באופן מושחת. ואת התוצאות אנחנו רואים. כי זה מה שקורה כשכולם נבחרים בשיטה מושחתת, אי אפשר להיות מופתעים אחר כך כשהשחיתות ממשיכה לתוך הקדנציה.

הפתרון לשיטה המושחתת הזאת היא, שעכשיו מבקשים שייקחו מכל אזרח ישראלי כסף כדי לתת לכל חבר כנסת בליכוד 300,000 שקל – וזה לא משנה אם הצבעת בשביל הליכוד, לא הצבעת בשביל הליכוד.ונניח שניתן את ה-300,000 שקל. למה הם ילכו? הם ילכו למשהו אחר ממה שהם הולכים היום? גם אז הם ילכו למפקדי ארגזים וגם אז הם ילכו לקבלני קולות וגם אז הם ילכו לכל הרעות החולות הנוכחיות של השיטה המושחתת הזאת."

ח"כ מיקי רוזנטל: "פריימריז זו שיטה בעייתית אבל היא ודאי יותר טובה מהשיטה שחבר הכנסת לפיד יושב עם עצמו, מחליט על המדיניות שלו, מחליט מי הח"כים שלו, ומחליט אנחנו לא יודעים מה. איזונים ובלמים בדמוקרטיה הם דבר חשוב מאוד ובוחרים הם אנשים שאתה לא יודע מי הם בכלל אבל הם משפיעים על מי נבחר ועל הדרך של המפלגה, וכך ראוי. וזה לא אומר שאין פגמים, יש פגמים. אבל השיטה הזאת שיאיר לפיד יושב עם עצמו ומתייעץ עם איזה בעל הון אחד או עם חבר עיתונאי אחר או בעל עיתון אחר, היא גרועה שבעתיים. צבוע. הפרדה בין הון ושלטון או בין הפרלמנטר לבין התורם שלו, מבורך בעניין. הדרך הייתה מאוד בעייתית. יש תחושה של גילדה, של ח"כים? כי החוק הזה בסופו של דבר מקבע את אלה שנמצאים, ומקשה, כי הם מצליחים להחזיר את מה שהמדינה נותנת להם לעומת אלה שהם מתמודדים חדשים והם צריכים להחזיר. יש גם עניין של ניגוד עניינים, אני חושב שקבוצה של אנשים, גם לא חברי כנסת, צריכה לדון בעניינה שלה."

ח"כ דב חנין: "ח"כ אמסלם צודק כשהוא אומר שהמערכת הקיימת של התרמה בפריימריז היא מושחתת. אי אפשר להמשיך עם ההתנהלות הזאת. אבל הפתרון שמוצע הוא פשוט לא נכון. אנחנו צריכים להוציא את הכסף הגדול מהפוליטיקה, ולא להכניס אותו לפוליטיקה דרך הקופה הציבורית. מפלגות שרוצות לקדם פריימריז צריכות לדאוג לפרסום אחיד ושוויוני לכל אחד ואחת מהמתמודדים.  במקום זה, החוק הזה רק יחריף את הבעיה, ויתמרץ עוד כסף פרטי להיכנס לתחום הזה. אנחנו נגיע לפוליטיקה של יותר כסף, ופחות עקרונות. יותר כסף, ופחות שוויון."

ח"כ עופר שלח: "נדמה לי שמי שמבין אותם באופן אינטואיטיבי לגמרי זה הציבור במדינת ישראל. אנחנו רואים את התגובה, אנחנו רואים איך החוק הזה שמצטרף – הוא לא עומד לבדו, הוא עומד עם סדרה של חוקים שהקואליציה מביאה בפני הבית הזה – הוא פשוט פועל להשפלת תדמיתו של הבית הזה בעיני האנשים שמתבוננים בו מבחוץ. האנשים ששלחו אותנו לכאן, כדי לטפל בדברים שמטרידים אותם, כדי להקדיש את הכסף של מדינת ישראל, הכסף של המסים שלהם, לדברים שחשובים להם, ולא כדי שפעם אחרי פעם נעלה לכאן ונתגושש על חוקים שכל מטרתם להיטיב עם האנשים שיושבים בבית הזה."

ח"כ סתיו שפיר: "כבר תקופה ארוכה שהממשלה הזאת מביאה לשולחן הכנסת שורה של חוקים שכל המשמעות שלהם היא לדאוג לפוליטיקאים שיושבים בממשלה הזאת. אפס דאגה לאזרחי ישראל. אף אחד מהחוקים שנמצאים כאן לא יוסיף שקל למשכורת של אזרחי ישראל, לא יסייע בפסיק לביטחון האישי שלהם. כלום, אך ורק לביטחונה של הקואליציה. ואפילו החוק הזה, חוק שבבסיס שלו היה אפשר בזמנים רגילים לחשוב שיש לו רציונל נכון, להפריד את הפוליטיקאים מהכסף, אפילו זה נעשה היום אך ורק כדי לדאוג לקואליציה הזאת לקראת הפריימריז. והאמת היא שבאמת את הקואליציה, את ממשלת נתניהו, צריך לנתק מכסף. אנחנו רואים מה כסף עושה לראש הממשלה."

השר יריב לוין סיכם בשם הממשלה: "יש דמוקרטיות מפוארות שבהם יש בעלי הון, הם מממנים את המפלגות או המועמדים, ואותם נבחרים משרתים את אותם בעלי הון. אוי לנו אם נהיה במקום הזה. לכן בצדק העדיפו לנטרל את ההשפעה הזו של בעלי ההון על פני מי שאין לו. זו הייתה ההחלטה הצודקת שקיבלו פה ויש לזה מחיר. מכיוון שהפריימריז היא התפתחות מאוחרת נוצר מצב שבה מצד אחד המדינה מוציאה 400 מיליון ₪ בשנה כדי למממן את המפלגות אבל מחצית מחברי הכנסת כאן צריכים ללכת לאסוף תרומות וחייבים לבעל ההון את הכיסא שהם יושבים עליו. איזה אבסורד. כשמחצית מיושבי הבית הזה מכלים את זמנם בכל מיני אירועים בחו"ל כדי לחזר על הפתחים איך זה נראה?

לגבי מפלגת יש עתיד, כמה כסף מפלגת יש עתיד משכה מהקופה הציבורית מאז כניסתה לכנסת שזה לא כל כך מזמן? למעלה ממאה מיליון שקל בחמש שנים. נשאלת השאלה למה לא הצעתם עד היום להוריד את מימון המפלגות? למה לא התנגדתם כשרצו להעלות את מימון המפלגות? דו"ח מבקר המדינה מ2016 קבע שחוביתיה של יש עתיד והחריגה שלה מההוצאות המותרות היא הגבוה ביותר מכל סיעות הכנסת, ואתם מטיפים לנו מוסר."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*